Menu

Notatka ppłk. Gustawa Więcława z dn. 23.06.1983 r. dot. nastrojów wśród żołnierzy w związku z wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1983 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 2327/150/k. 369-377
Title:
Notatka ppłk. Gustawa Więcława z dn. 23.06.1983 r. dot. nastrojów wśród żołnierzy w związku z wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1983 r.
Date:
1983-06-23
Size and medium:
9 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Zarząd Polityczny Warszawskiego Okręgu Wojskowego
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka ppłk. Gustawa Więcława z dn. 23.06.1983 r. dot. nastrojów wśród żołnierzy w związku z wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1983 r. W treści m.in. działania podjęte przed wizyta papieża, wpływ wizyty na nastroje wśród żołnierzy. Również nazwiska żołnierzy uczestniczących w spotkaniach z Janem Pawłem II. Opatrzone klauzulą: poufne. Maszynopis, odręczny podpis autora.