Menu

Notatka płk. Stanisława Przanowskiego z USW w Warszawie z dn. 9.03.1987 r. dot. przygotowań do wizyty Jana Pawła II w Warszawie w 1987 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 0999/277/k. 108-109
Title:
Notatka płk. Stanisława Przanowskiego z USW w Warszawie z dn. 9.03.1987 r. dot. przygotowań do wizyty Jana Pawła II w Warszawie w 1987 r.
Date:
1987-03-09
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Stołeczny Urząd Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka płk. Stanisława Przanowskiego z USW w Warszawie z dn. 9.03.1987 r. dot. przygotowań do wizyty Jana Pawła II w Warszawie w 1987 r. W treści m.in. spodziewana frekwencja w miejscach spotkania z papieżem oraz przewidywana ilość zaangażowanych funkcjonariuszy. Odręczny podpis autora. Opatrzone klauzulą: tajne. Maszynopis.