Menu

Notatka płk. Józefa Nurzyńskiego z WUSW z dn. 20.05.1987 r. dot. zabezpieczenia wizyty Jana Pawła II przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki w 1987 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 0999/277/k. 79-83
Title:
Notatka płk. Józefa Nurzyńskiego z WUSW z dn. 20.05.1987 r. dot. zabezpieczenia wizyty Jana Pawła II przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki w 1987 r.
Date:
1987-05-20
Size and medium:
5 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Stołeczny Urząd Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka płk. Józefa Nurzyńskiego z WUSW z dn. 20.05.1987 r. dot. zabezpieczenia wizyty Jana Pawła II przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki w 1987 r. W treści m.in. znaczenie kościoła św. Stanisława Kostki w Warszawie, nazwiska dowódców operacji i liczba funkcjonariuszy, planowany opis operacji i zadania funkcjonariuszy. Odręczny podpis autora. Opatrzone klauzulą: tajne. Maszynopis, kopia.