Menu

Notatka płk. Henryka Celaka z USW z dn. 11.06.1987 r. dot. ilości funkcjonariuszy biorących udział w zabezpieczeniu wizyty Jana Pawła II w Warszawie w 1987 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 0999/277/k. 86-89
Title:
Notatka płk. Henryka Celaka z USW z dn. 11.06.1987 r. dot. ilości funkcjonariuszy biorących udział w zabezpieczeniu wizyty Jana Pawła II w Warszawie w 1987 r.
Date:
1987-06-11
Size and medium:
4 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Stołeczny Urząd Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka płk. Henryka Celaka z USW z dn. 11.06.1987 r. dot. ilości funkcjonariuszy biorących udział w zabezpieczeniu wizyty Jana Pawła II w Warszawie w 1987 r. W treści m.in. numery poszczególnych operacji, nazwiska dowódców, ilość funkcjonariuszy i ich zadania. Odręczny podpis autora. Opatrzone klauzulą: tajne. Maszynopis, kopia.