Menu

Notatka płk. Henryka Celaka z USW z dn. 03.06.1987 r. dot. przygotowań do zabezpieczenia wizyty Jana Pawła II w Warszawie w 1987 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 0999/277/k. 90-96
Title:
Notatka płk. Henryka Celaka z USW z dn. 03.06.1987 r. dot. przygotowań do zabezpieczenia wizyty Jana Pawła II w Warszawie w 1987 r.
Date:
1987-06-03
Size and medium:
7 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Stołeczny Urząd Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka płk. Henryka Celaka z USW z dn. 03.06.1987 r. dot. przygotowań do zabezpieczenia wizyty Jana Pawła II w Warszawie w 1987 r. W treści m.in. spodziewane zagrożenia w trakcie pobytu papieża, zadania dla poszczególnych grup zaangażowanych w zabezpieczenie trasy przejazdu papieża. Odręczny podpis autora. Opatrzone klauzulą: tajne. Maszynopis, kopia.