Menu

Notatka mjr. Wiesława Ciupińskiego z MSW z dn. 9.05.1971 r. dot. przebiegu uroczystości ku czci św. Stanisława w Krakowie w 1971 r.

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 0713/158 t. 1/k. 23-25
Title:
Notatka mjr. Wiesława Ciupińskiego z MSW z dn. 9.05.1971 r. dot. przebiegu uroczystości ku czci św. Stanisława w Krakowie w 1971 r.
Date:
1971-05-09
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka mjr. Wiesława Ciupińskiego z MSW z dn. 9.05.1971 r. dot. przebiegu uroczystości ku czci św. Stanisława w Krakowie w 1971 r. W treści m.in. przebieg uroczystości, reakcje wiernych na przemówienie kard. Karola Wojtyły, streszczenie kazania prymasa Stefana Wyszyńskiego. Również o obecności studentów i mszy w Nowej Hucie. Opatrzone klauzulą: tajne. Odręczny podpis autora. Maszynopis, kopia.