Menu

Notatka mjr. Józefa Bieli z KWMO w Krakowie z dn. 31.01.1976 r. dot. treści modlitwy wiernych ustalonych przez kard. Karola Wojtyłę

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 0713/158 t. 1/k. 233
Title:
Notatka mjr. Józefa Bieli z KWMO w Krakowie z dn. 31.01.1976 r. dot. treści modlitwy wiernych ustalonych przez kard. Karola Wojtyłę
Date:
1976-01-31
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka mjr. Józefa Bieli z KWMO w Krakowie z dn. 31.01.1976 r. dot. treści modlitwy wiernych ustalonych przez kard. Karola Wojtyłę. Treść wezwań dot. sytuacji katolików w Polsce. Maszynopis, kopia.