Menu

Notatka mjr. Józefa Bieli z KWMO w Krakowie z dn. 28.12.1973 r. dot. spotkania kard. Karola Wojtyły z wiernymi w sprawie braku zgody na budowę kościoła

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 0639/147/k. 30
Title:
Notatka mjr. Józefa Bieli z KWMO w Krakowie z dn. 28.12.1973 r. dot. spotkania kard. Karola Wojtyły z wiernymi w sprawie braku zgody na budowę kościoła
Date:
1973-12-28
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka mjr. Józefa Bieli z KWMO w Krakowie z dn. 28.12.1973 r. dot. spotkania kard. Karola Wojtyły z wiernymi w sprawie braku zgody na budowę kościoła. W treści m.in. przebieg spotkania dwójki delegatów z kard. Karolem Wojtyłą (treść rozmowy). Opatrzone klauzulą: tajne. odręczny podpis autora. Maszynopis, kopia.