Menu

Notatka mjr. Józefa Bieli z KWMO w Krakowie z dn. 15.08.1973 r. dot. uroczystości odpustowych w parafii Ludźmierz z udziałem kard. Karola Wojtyły

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 0713/158 t. 1/k. 209-210
Title:
Notatka mjr. Józefa Bieli z KWMO w Krakowie z dn. 15.08.1973 r. dot. uroczystości odpustowych w parafii Ludźmierz z udziałem kard. Karola Wojtyły
Date:
1973-08-115
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka mjr. Józefa Bieli z KWMO w Krakowie z dn. 15.08.1973 r. dot. uroczystości odpustowych w parafii Ludźmierz z udziałem kard. Karola Wojtyły. W treści m.in. fragment przemówienia kard. Wojtyły. Opatrzone klauzulą: tajne. Maszynopis, kopia.