Menu

Notatka mjr. Józefa Bieli z KWMO w Krakowie z dn. 13.05.1973 r. dot. przebiegu uroczystości ku czci św. Stanisława na Skałce w Krakowie w 1973 r.

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 0713/158 t. 1/k. 32-34
Title:
Notatka mjr. Józefa Bieli z KWMO w Krakowie z dn. 13.05.1973 r. dot. przebiegu uroczystości ku czci św. Stanisława na Skałce w Krakowie w 1973 r.
Date:
1973-05-13
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka mjr. Józefa Bieli z KWMO w Krakowie z dn. 13.05.1973 r. dot. przebiegu uroczystości ku czci św. Stanisława na Skałce w Krakowie w 1973 r. W treści m.in. o trasie procesji z Wawelu na Skałkę, nazwiska zaproszonych gości, frekwencja. Również o sesji naukowej zorganizowanej na Papieskim Wydziale Teologicznym (nazwiska uczestników, streszczenia wystąpień). Opatrzone klauzulą: tajne. Odręczny podpis autora. Maszynopis, kopia.