Menu

Notatka mjr. Józefa Bieli z KWMO w Krakowie z dn. 11.06.1976 r. dot. tworzenia nowych parafii w Krakowie i Zakopanem

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 0713/158 t. 1/k. 273-275
Title:
Notatka mjr. Józefa Bieli z KWMO w Krakowie z dn. 11.06.1976 r. dot. tworzenia nowych parafii w Krakowie i Zakopanem
Date:
1976-06-11
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka mjr. Józefa Bieli z KWMO w Krakowie z dn. 11.06.1976 r. dot. tworzenia nowych parafii w Krakowie i Zakopanem. W treści m.in. skład komisji powołanej przez kard. Karola Wojtyłę, podział istniejących parafii na mniejsze ośrodki (nazwy i adresy parafii, m.in. w Nowej Hucie i Bronowicach), plany na ożywienie duszpasterstwa. Opatrzone klauzulą: tajne. Maszynopis, kopia.