Menu

Notatka mjr. Józefa Bieli z KWMO w Krakowie z dn. 09.09.1976 r. dot. planowanych uroczystości z udziałem kard. Karola Wojtyły w Mogile

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 0713/158 t. 1/k. 283
Title:
Notatka mjr. Józefa Bieli z KWMO w Krakowie z dn. 09.09.1976 r. dot. planowanych uroczystości z udziałem kard. Karola Wojtyły w Mogile
Date:
1976-06-11
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka mjr. Józefa Bieli z KWMO w Krakowie z dn. 09.09.1976 r. dot. planowanych uroczystości z udziałem kard. Karola Wojtyły w Mogile. W treści m. in. opis planowanych uroczystości i informacja o zaproszonym przez kard. Karola Wojtyłę abpie Erfurtu. Opatrzone klauzulą: tajne. Maszynopis, kopia.