Menu

Notatka kpt. Zygmunta Iwanowskiego z MO w Warszawie z dn. 07.06.1983 r. dot. zabezpieczenia stacji PKP i PKS w czasie pobytu Jan Pawła II w Warszawie w 1983 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 2879/29/k. 5-15
Title:
Notatka kpt. Zygmunta Iwanowskiego z MO w Warszawie z dn. 07.06.1983 r. dot. zabezpieczenia stacji PKP i PKS w czasie pobytu Jan Pawła II w Warszawie w 1983 r.
Date:
1983-06-07
Size and medium:
11 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Stołeczny Urząd Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka kpt. Zygmunta Iwanowskiego z MO w Warszawie z dn. 07.06.1983 r. dot. zabezpieczenia stacji PKP i PKS w czasie pobytu Jan Pawła II w Warszawie w 1983 r. W treści m. in. o możliwych zagrożeniach, nazwiska osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie poszczególnych stacji PKP, ilość funkcjonariuszy odpowiedzialnych za poszczególne miejsca, rozmieszczenie posterunków i zadania dla nich. Opatrzone klauzulą: tajne. Maszynopis, odręczny podpis autora.