Menu

Notatka kpt. Jerzego Bączyńskiego z USW w Warszawie z dn. 21.03.1987 r. dot. posiedzenia zespołu koordynacyjnego przygotowań do wizyty Jana Pawła II w Warszawie w 1987 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 0999/277/k. 132-135
Title:
Notatka kpt. Jerzego Bączyńskiego z USW w Warszawie z dn. 21.03.1987 r. dot. posiedzenia zespołu koordynacyjnego przygotowań do wizyty Jana Pawła II w Warszawie w 1987 r.
Date:
1987-03-21
Size and medium:
4 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Stołeczny Urząd Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka kpt. Jerzego Bączyńskiego z USW w Warszawie z dn. 21.03.1987 r. dot. posiedzenia zespołu koordynacyjnego przygotowań do wizyty Jana Pawła II w Warszawie w 1987 r. w dn. 18.03.1987 r. W treści m.in. przebieg spotkania z udziałem bp. Mariana Dusia i ks. Zdzisława Króla, dyskusje nad etapami wizyty papieża w Warszawie, kwestie zapewnienia bezpieczeństwa w czasie pobytu papieża. Opatrzone klauzulą tajne. Odręczne dopiski. Maszynopis.