Menu

Notatka gen. bryg. Zbigniewa Pudysza, kierownika operacji "Zorza II" z dn. 02.02.1987 r. dot. wytycznych dla wojewódzkich urzędów MSW w związku z wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1987 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 1593/15/k. 1-7
Title:
Notatka gen. bryg. Zbigniewa Pudysza, kierownika operacji "Zorza II" z dn. 02.02.1987 r. dot. wytycznych dla wojewódzkich urzędów MSW w związku z wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1987 r.
Date:
1983-02-03
Size and medium:
7 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka gen. bryg. Zbigniewa Pudysza, kierownika operacji "Zorza II" z dn. 02.02.1987 r. dot. wytycznych dla wojewódzkich urzędów MSW w związku z wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1987 r. W treści m.in. sugestie odnośnie współpracy ze stroną kościelną, zadania w stosunku do hierarchów kościelnych i członków opozycji demokratycznej. Odręczny podpis autora. Pieczątka "Zatwierdzam" wraz z podpisem gen. broni Czesława Kiszczaka. Opatrzone klauzulą: tajne. Maszynopis, kopia.