Menu

Merytoryczny zakres zadań dla funkcjonariuszy zabezpieczjących operację "KUL" w ramach operacji "Zorza II" w Lublinie w dniu 09.06.1987 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN Lu/0180/14/k. 9
Title:
Merytoryczny zakres zadań dla funkcjonariuszy zabezpieczjących operację "KUL" w ramach operacji "Zorza II" w Lublinie w dniu 09.06.1987 r.
Date:
1987-05-28
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Lublinie, merytoryczny zakres zadań dla funkcjonariuszy zabezpieczających operację "Katolicki Uniwersytet Lubelski" w ramach operacji "Zorza II" (dot. pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1987 r.) w Lublinie w dniu 9.06.1987 r.
Persons index:
Geographical index:
Date:
Make comments