Menu

Meldunek pracownika MSW z maja 1987 r. dot. działalności emigracyjnych ośrodków opozycji antykomunistycznej w związku z wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1987 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 0449/4 t. 8/k. 164-165
Title:
Meldunek pracownika MSW z maja 1987 r. dot. działalności emigracyjnych ośrodków opozycji antykomunistycznej w związku z wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1987 r.
Dates:
1987-01-01
1987-12-31
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Meldunek pracownika MSW z maja 1987 r. dot. działalności emigracyjnych ośrodków opozycji antykomunistycznej w związku z wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1987 r. W treści m.in. o publikacjach paryskiej "Kultury", wyjeździe Tadeusza Mazowieckiego do Europy Zachodniej, seminarium "Wolność i Pokój" w Warszawie. Opatrzone klauzulą: tajne. Maszynopis, kopia.