Menu

Mapa miejsca spotkania Jana Pawła II z wiernymi w czasie jego wizyty w Lublinie w 1987 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 0236/382 t. 1/k. 59
Title:
Mapa miejsca spotkania Jana Pawła II z wiernymi w czasie jego wizyty w Lublinie w 1987 r.
Date:
1987
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Schemat mapy przedstawiający miejsce spotkania Jana Pawła II z wiernymi w Lublinie w dn. 9 czerwca 1987 r. Widoczny podział na sektory, ich pojemność i wejścia do nich, drogi asfaltowe i tymczasowe. Skala 1:5000. Maszynopis.