Kolejna odpowiedź z-cy komendanta KPMO w Krakowie na pismo w sprawie ks. Loranca

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: IPN Kr/07/4342/s. 104
Title: Kolejna odpowiedź z-cy komendanta KPMO w Krakowie na pismo w sprawie ks. Loranca
Date: 1970-04-21
Size and medium: 1 strona; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository: Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Pismo skierowane do naczelnika Wydziału Śledczego Komendy Wojewódzkiej MO w Krakowie przez z-cę Komendanta Powiatowego Milicji Obywatelskiej ds. Służby Bezpieczeństwa w Krakowie mjr. Henryka Capigę. Dokument jest drugą odpowiedzią na pismo z dnia 26.03.1970 r. nr J-185/7/70. Dokument informuje o przebiegu pracy duszpasterskiej oraz kontaktach z parafianami ks. Józefa Loranca w parafii Rybna w latach 1961-1963 oraz w parafii Wieliczka w latach 1963-1965. Maszynopis z dnia 21.04.1970 roku podpisany odręcznie, opatrzony klauzulą: tajne.