Menu

Informacja dotycząca opinii dziennikarzy Tygodnika Powszechnego na temat wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN Kr_08/262 t. 8_k. 220-221
Title:
Informacja dotycząca opinii dziennikarzy Tygodnika Powszechnego na temat wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1979 r.
Date:
1979
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Spisane na potrzeby Służby Bezpieczeństwa opinie dziennikarzy Tygodnika Powszechnego dotyczące wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1979 r. M. in. oceny Władysława Bartoszewskiego i ks. Andrzeja Bardeckiego. Podpisane przez ppłk. Józefa Bielę. Opatrzone klauzulą: tajne. Odtajniono w 2003 r.