Menu

Informacja dotycząca inauguracji roku akademickiego 1974/1975 pod nieobecność kard. Wojtyły przebywającego w Rzymie.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN Kr_08/250 t. 6_k. 179-181
Title:
Informacja dotycząca inauguracji roku akademickiego 1974/1975 pod nieobecność kard. Wojtyły przebywającego w Rzymie.
Date:
1974-10-21
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Informacja dotycząca inauguracji roku akademickiego 1974/1975 pod nieobecność kard. Wojtyły przebywającego w Rzymie, przesłana przez naczelnika Wydziału IV SB KW MO w Krakowie do naczelnika Wydziału III SB KW MO w Krakowie.