Menu

Donos dotyczący nastrojów wśród wiernych i księży katolickich w Nowej Hucie przed przyjazdem papieża w 1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN Kr_08/262 t. 12_k. 28
Title:
Donos dotyczący nastrojów wśród wiernych i księży katolickich w Nowej Hucie przed przyjazdem papieża w 1979 r.
Date:
1979
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Donos z dn. 15.05.1979 r. dotyczący nastrojów wśród wiernych i księży (m. in. z Bieńczyc i Mistrzejowic oraz cystersów z Mogiły). Kolportaż dewocjonaliów związanych z pielgrzymką. Opatrzone klauzulą: tajne. odtajniono w 2003 r.