Menu

Bilans sił operacyjnych do operacji "Zorza II" w związku z wizytą Jana Pawła II w Warszawie w 1987 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 0999/277/k. 11-12
Title:
Bilans sił operacyjnych do operacji "Zorza II" w związku z wizytą Jana Pawła II w Warszawie w 1987 r.
Dates:
1987-01-01
1987-12-31
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Stołeczny Urząd Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Bilans sił operacyjnych do operacji "Zorza II" w związku z wizytą Jana Pawła II w Warszawie w 1987 r. W treści ilość funkcjonariuszy przyporządkowanych do poszczególnych akcji. Opatrzone klauzulą: tajne. Maszynopis, kopia.