Menu

Wykaz pozytywnych decyzji budowlanych w latach 1971 i 1972.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/274/k. 31
Title:
Wykaz pozytywnych decyzji budowlanych w latach 1971 i 1972.
Dates:
1972-01-01
1972-12-31
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Wykaz pozytywnych decyzji budowlanych w latach 1971 i 1972. Dokument stanowi załącznik do dokumentu 2/1587/0/7.23/125/274/13-25. Maszynopis.