Menu

Wycinki prasowe artykułu Mikołaja Rostworowskiego, z czasopisma "Słowo Powszechne", 18.04.1965 r., str. 2.

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.27/76/5/k. 33
Title:
Wycinki prasowe artykułu Mikołaja Rostworowskiego, z czasopisma "Słowo Powszechne", 18.04.1965 r., str. 2.
Date:
1965-09-30
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Wycinki prasowe artykułu Mikołaja Rostworowskiego, z czasopisma "Słowo Powszechne", 18.04.1965 r., str. 2. W artykule odniesienie do opinii abp. Karola Wojtyły nt. stosunku Kościoła do ateizmu.