Menu

Wycinek prasowy artykułu Karola Wojtyły, "Sobór od wewnątrz. List do redakcji Tygodnika Powszechnego", "Tygodnik Powszechny", 18.04.1965 r.

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.27/76/5/k. 16
Title:
Wycinek prasowy artykułu Karola Wojtyły, "Sobór od wewnątrz. List do redakcji Tygodnika Powszechnego", "Tygodnik Powszechny", 18.04.1965 r.
Date:
1965-04-18
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Wycinek prasowy artykułu Karola Wojtyły, "Sobór od wewnątrz. List do redakcji Tygodnika Powszechnego", "Tygodnik Powszechny", 18.04.1965. Artykuł dedykowany roli Soboru Watykańskiego II w Kościele.