Menu

Wycinek artykułu Jana Adamczewskiego, "Rysy na bryle". "Dziennik Polski. Kraków", 21.01.1963 r., nr 11

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.17/78/48/k. 37a
Title:
Wycinek artykułu Jana Adamczewskiego, "Rysy na bryle". "Dziennik Polski. Kraków", 21.01.1963 r., nr 11
Date:
1963-01-21
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Wycinek artykułu Jana Adamczewskiego, "Rysy na bryle". "Dziennik Polski. Kraków", 21.01.1963 r., nr 11. W artkule wzmianka nt. kazania bp. Karola Wojtyły w Katedrze Wawelskiej, w którym omówił ceremoniał watykański w trakcie posiedzeń soborowych.