Menu

Wycinek artykułu Hansajokoba Stehle, "Eine bitter Epistel. Auch nach dem Warschauer Vetrag wagte Kardinal Dopfner klein klares Wort", "Die Zeit", 22.12.1978, nr 52

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/13.1/136/172/k. 37
Title:
Wycinek artykułu Hansajokoba Stehle, "Eine bitter Epistel. Auch nach dem Warschauer Vetrag wagte Kardinal Dopfner klein klares Wort", "Die Zeit", 22.12.1978, nr 52
Date:
1978-12-22
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Wycinek artykułu Hansajokoba Stehle, "Eine bitter Epistel. Auch nach dem Warschauer Vetrag wagte Kardinal Dopfner klein klares Wort", "Die Zeit", 22.12.1978, nr 52. Do artykułu dołączona fotografia kard. Karola Wojtyły z abp. Juliusem Augustem Dopfnerem.