Menu

Wyciąg z notatki spisanej ze słów TW ps. "Zefir" na spotkaniu w dniu 07.09.1962 r. pozostającego na kontakcie A. Błażejczyka.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN Kr_009/1895 t. 1_k. 77-80
Title:
Wyciąg z notatki spisanej ze słów TW ps. "Zefir" na spotkaniu w dniu 07.09.1962 r. pozostającego na kontakcie A. Błażejczyka.
Date:
1962-09-07
Size and medium:
4 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Wyciąg z notatki spisanej na podstawie słów tajnego współpracownika (TW) ps. "Zefir" prowadzonego przez Adama Błażejczyka w trakcie spotkania w dniu 07.09.1962 r. Informacja na temat przebiegu kursu duszpasterskiego dla księży i zakonników pod przewodnictwem bp. Karola Wojtyły. W tekście m.in. uwaga, że biskup chce oprzeć pracę duszpasterską kurii na młodych księżach. Maszynopis opatrzony klauzulą "Tajne", podpisany odręcznie.