Menu

Wyciąg z notatki spisanej ze słów TW ps. "Brodecki" z dnia 25.04.1960 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN Kr_009/1895 t. 1_k. 140-141
Title:
Wyciąg z notatki spisanej ze słów TW ps. "Brodecki" z dnia 25.04.1960 r.
Date:
1960-04-25
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Wyciąg z notatki spisanej na podstawie słów tajnego współpracownika (TW) ps. "Brodecki" z dnia 25.04.1960 r. W tekście znajduje się m.in. wzmianka na temat dużej aktywności bp. Karola Wojtyły i sugestia, że się przepracowuje. Maszynopis bez podpisu.