Menu

Wyciąg z notatki spisanej ze słów TW ps. "Brodecki" z dnia 02.12.1968 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN Kr_009/1895 t. 1_k. 274
Title:
Wyciąg z notatki spisanej ze słów TW ps. "Brodecki" z dnia 02.12.1968 r.
Date:
1968-12-21
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Wyciąg z notatki spisanej na podstawie słów tajnego współpracownika (TW) ps. "Brodecki" z dnia 02.12.1968 r. Informacja dotyczy spotkania u kard. Karola Wojtyły w trakcie którego omawiano kwestię renowacji budynków po augustiańskich w Krakowie. Maszynopis opatrzony klauzulą "Tajne", podpisany odręcznie.