Menu

Wyciąg z doniesienia TW ps. "Marecki" z dnia 22.04.1967 r. pozostającego na kontakcie kpt. H. Kudła.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN Kr_009/1895 t. 1_k. 246
Title:
Wyciąg z doniesienia TW ps. "Marecki" z dnia 22.04.1967 r. pozostającego na kontakcie kpt. H. Kudła.
Date:
1967-04-24
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Wyciąg z doniesienia tajnego współpracownika (TW) ps. "Marecki" prowadzonego przez kpt. H. Kudła z dnia 22.04.1967 r. W dokumencie znajduje się informacje i rozważania TW na temat zmian personalnych przeprowadzonych przez abp Karola Wojtyłę w kurii. Maszynopis opatrzony klauzulą "Tajne", podpisany odręcznie.