Menu

Wyciąg z doniesienia agenturalnego TW ps. "Torano" z dnia 26.05.1961 r. pozostającego na kontakcie mjr Zygmunta Glińskiego.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN Kr_009/1895 t. 1_k. 59-60
Title:
Wyciąg z doniesienia agenturalnego TW ps. "Torano" z dnia 26.05.1961 r. pozostającego na kontakcie mjr Zygmunta Glińskiego.
Date:
1961-05-26
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Wyciąg z doniesienia agenturalnego tajnego współpracownika (TW) ps. "Torano" z dnia 26.05.1961 r. prowadzonego przez mjr Zygmunta Glińskiego. Informacja o zaangażowaniu kurii krakowskiej i księży, w tym bp. Karola Wojtyły, w agitację wśród młodzieży w związku ze zjazdem młodzieży akademickiej na Jasnej Górze 28.05.1961 r. W dokumencie jest również mowa o działaniach ze strony władz mających na celu utrudnienie studentom dotarcie na zjazd. Maszynopis opatrzony klauzulą "Tajne", podpisany odręcznie.