Menu

Wstępna ocena polityczna wizyty papieża na terenie Krakowa

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
29 2382_6_395_k. 71-74
Title:
Wstępna ocena polityczna wizyty papieża na terenie Krakowa
Date:
1979
Size and medium:
4 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Komitet Krakowski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
Repository:
Archiwum Narodowe w Krakowie
Content:
Wstępna ocena polityczna wizyty papieża na terenie Krakowa. Maszynopis, egzemplarz numerowany ręcznie (1), odręczne podkreślenia, na k. 61 pieczątka i odręczny podpis Józefa Biela.