Menu

Uwagi i wnioski organizacyjne dotyczące głównych miejsc uroczystości, w których przebywać będzie papież w dniach 2-10 czerwca 1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
29 2382_6_395_k. 1-3
Title:
Uwagi i wnioski organizacyjne dotyczące głównych miejsc uroczystości, w których przebywać będzie papież w dniach 2-10 czerwca 1979 r.
Date:
1979-04-26
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Komitet Krakowski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
Repository:
Archiwum Narodowe w Krakowie
Content:
Uwagi i wnioski organizacyjne dotyczące głównych miejsc uroczystości, w których przebywać będzie papież w dniach 2-10 czerwca 1979 r. Klauzula „ściśle tajne”. Kserokopia maszynopisu.