Menu

Tezy do rozmowy wicepremiera J. Tejchmy z kard. K. Wojtyłą, z dnia 23.09.1972.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/274/k. 13-25
Title:
Tezy do rozmowy wicepremiera J. Tejchmy z kard. K. Wojtyłą, z dnia 23.09.1972.
Date:
1972-09-23
Size and medium:
13 kart; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Tezy do rozmowy wicepremiera J. Tejchmy z kard. K. Wojtyłą, z dnia 23.09.1972. W dokumencie poruszane są kwestie stosunków państwo-Kościół w archidiecezji krakowskiej, m.in. budownictwo sakralne, status Papieskiego Wydziału Teologicznego, polityczne wystąpienia księży, brak sal do katechezy, trasa procesji Bożego Ciała itp. Do dokumentu dołączone w formie załączników następne dokumenty 2/1587/0/7.23/125/274/26-27, 2/1587/0/7.23/125/274/28-29, 2/1587/0/7.23/125/274/30, 2/1587/0/7.23/125/274/31, 2/1587/0/7.23/125/274/32. Maszynopis.