Menu

Tezy do referatu o wizycie papieża na naradę dyrektorów wydziałów do spraw wyznań Urzędów Wojewódzkich z dnia 25.06.1987 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/1/128/22/k. 16-20
Title:
Tezy do referatu o wizycie papieża na naradę dyrektorów wydziałów do spraw wyznań Urzędów Wojewódzkich z dnia 25.06.1987 r.
Date:
1987-06-25
Size and medium:
5 kart; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Lista obecności dyrektorów wydziałów do spraw wyznań urzędów wojewódzkich na radzie w Urzędzie do Spraw Wyznań w dniach 16-17.12.1987 r. Narada dotyczy pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Maszynopis.