Menu

Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna z dnia 05.05.1983 nt. ocen uroczystości pierwszomajowych przez rozgłośnie radiowe, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 35/1267/0/1273/k. 45
Title:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna z dnia 05.05.1983 nt. ocen uroczystości pierwszomajowych przez rozgłośnie radiowe, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.
Date:
1983-05-05
Size and medium:
1 karta; Papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna z dnia 5.05.1983 r. na temat ocen przebiegu uroczystości pierwszomajowych w Polsce przez dywersyjne rozgłośnie w dniach 1 i 2 maja 1983 roku, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. W teleksie zostaje zwrócona uwaga na fakt, że serwisy informacyjne koncentrowały się głównie na opisie incydentów ulicznych. W kontekście relacji państwo-kościół teleks informuje, że władze używały przemocy wobec wiernych uczestniczących w pokojowych manifestacjach. Przebieg uroczystości pierwszomajowych rozważany był także w kontekście wizyty papieża w Polsce. Maszynopis bez notatek odręcznych.