Menu

Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna do pierwszego sekretarza KW PZPR od Wydziału Informacyjnego KC PZPR z dnia 19.06.1983, dotycząca II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 35/1267/0/1273/k. 218
Title:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna do pierwszego sekretarza KW PZPR od Wydziału Informacyjnego KC PZPR z dnia 19.06.1983, dotycząca II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski
Date:
1983-06-19
Size and medium:
1 karta; Papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna do pierwszego sekretarza KW PZPR od Wydziału Organizacyjnego KC PZPR z dnia 19.06.1983 roku, dotycząca II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Teleks informuje, że papież w Częstochowie spotkał się z biskupem diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Podczas spotkania wygłosił homilię, w której - bez używania nazwy, aprobująco wyraził się na temat "Solidarności" Maszynopis bez notatek odręcznych.