Menu

Teleks z tekstem przemówienia Henryka Jabłońskiego na uroczystości pożegnania papieża, 09.06.1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
29 2382_6_395_k. 70
Title:
Teleks z tekstem przemówienia Henryka Jabłońskiego na uroczystości pożegnania papieża, 09.06.1979 r.
Date:
1979-06-09
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Komitet Krakowski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
Repository:
Archiwum Narodowe w Krakowie
Content:
Teleks wysłany z KC PZPR w Warszawie do Kazimierza Szablewskiego (KW Kraków?) z tekstem przemówienia Henryka Jabłońskiego na uroczystości pożegnania papieża. Maszynopis, oryginał teleksu.