Menu

Teleks w sprawie organizacji pracy aparatu partyjnego w okresie od 1 do 11 czerwca 1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
29 2382_6_395_k. 67-69
Title:
Teleks w sprawie organizacji pracy aparatu partyjnego w okresie od 1 do 11 czerwca 1979 r.
Date:
1979-05-28
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Komitet Krakowski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
Repository:
Archiwum Narodowe w Krakowie
Content:
Teleks w sprawie organizacji pracy aparatu partyjnego w okresie od 1 do 11 czerwca 1979 r. Opracowanie: Krystyn Dąbrowa, kierownik Wydziału Organizacyjnego KC PZPR. Odpis, maszynopis.
Geographical index:
Date:
Make comments