Menu

Teleks sekretarza KW PZPR w Białej Podlaskiej do Wydziału Organizacyjnego KC PZPR w sprawie przygotowań do I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, 1.06.1979

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 38/329/0/383/k. 84
Title:
Teleks sekretarza KW PZPR w Białej Podlaskiej do Wydziału Organizacyjnego KC PZPR w sprawie przygotowań do I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, 1.06.1979
Date:
1979-06-01
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Teleks sekretarza komitetu wojewódzkiego PZPR w Białej Podlaskiej Czesława Staszczaka do Wydziału Organizacyjnego Komitetu Centralnego PZPR, 1.06.1979 r. Sekretarz informuje o niezadowoleniu wśród księży z powodu braku autobusów do dowozu wiernych na uroczystości podczas I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, o wzroście zapotrzebowania na autokary oraz o wstrzymaniu budowy kapliczki we wsi Borsuki. Maszynopis.