Menu

Tekst przemówienia kard. Karola Wojtyły "Nauka katolicka w Polsce" wygłoszonego podczas Kongresu Teologicznego w Krakowie w 1977 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/274/k. 51
Title:
Tekst przemówienia kard. Karola Wojtyły "Nauka katolicka w Polsce" wygłoszonego podczas Kongresu Teologicznego w Krakowie w 1977 r.
Date:
1977-10-29
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Tekst przemówienia kard. Karola Wojtyły "Nauka katolicka w Polsce" wygłoszonego podczas Kongresu Teologicznego w Krakowie w 1977 r. Treść przemówienia nt. m.in. Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie. W tekście podkreślenia cenzorskie oraz odręczne adnotacje. Fotokopia.