Menu

Szkic telegramu S. Wyszyńskiego z życzeniami skierowanymi do Jana Pawła II

Informations
Collection: Watykan cz. 6
Available languages: PL
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_17.26_191-192
Title:
Szkic telegramu S. Wyszyńskiego z życzeniami skierowanymi do Jana Pawła II
Date:
1981
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Szkic telegramu Stefana Wyszyńskiego do Jana Pawła II z życzeniami „oddając Twoje życie Jasnogórskiej Matce Kościoła”. Rękopis z licznymi przekreśleniami, opatrzony datą 18.V.1981 i podpisem Stefana Wyszyńskiego.
General:
Geographical index:
Make comments