Menu

Stenogram wystąpienia kard. Karola Wojtyły na zakończenie pobytu w parafii Mistrzejowice, w dniu 4.05.1975 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/272/k. 67
Title:
Stenogram wystąpienia kard. Karola Wojtyły na zakończenie pobytu w parafii Mistrzejowice, w dniu 4.05.1975 r.
Date:
1975-05-04
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Stenogram wystąpienia kard. Karola Wojtyły na zakończenie pobytu w parafii Mistrzejowice, w dniu 4.05.1975 r. W przemówieniu kard. Karol Wojtyła dziękuje za ciepłe przyjęcie. Maszynopis.