Menu

Sprawozdanie z rozmowy z kard. Karolem Wojtyłą w telewizji RFN w programie drugim, w 1977 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/274/k. 66-67
Title:
Sprawozdanie z rozmowy z kard. Karolem Wojtyłą w telewizji RFN w programie drugim, w 1977 r.
Dates:
1977-01-01
1977-12-31
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Sprawozdanie z rozmowy z kard. Karolem Wojtyłą w telewizji RFN w programie drugim w 1977 r. W rozmowie kard. Karol Wojtyła poruszył kwestie materializmu świata zachodniego, relacji Kościół polski a państwo, sytuacji Kościoła w Polsce oraz polsko-niemieckiego pojednania. Maszynopis.