Menu

Sprawozdanie z drugiego dnia pobytu Papieża w Polsce

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
29 2382_6_395_k. 59-61
Title:
Sprawozdanie z drugiego dnia pobytu Papieża w Polsce
Date:
1979-06-02
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Komitet Krakowski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
Repository:
Archiwum Narodowe w Krakowie
Content:
Sprawozdanie Józefa Biela z drugiego dnia pobytu Papieża w Polsce (3 VI 1979 r.). Maszynopis, egzemplarz numerowany ręcznie (1), odręczne podkreślenia, na karcie 61 pieczątka i odręczny podpis Józefa Biela.