Menu

Serwis nasłuchu Polskiego Radia, Wolna Europa, z dnia 9.11.1977 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/274/k. 83
Title:
Serwis nasłuchu Polskiego Radia, Wolna Europa, z dnia 9.11.1977 r.
Date:
1977-11-09
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Serwis nasłuchu Polskiego Radia, Wolna Europa, z dnia 9.11.1977 r. Dokument nt. wywiadu kard. Karola Wojtyły udzielonego zachodnioniemieckiej telewizji. Maszynopis.
Geographical index:
Date:
Make comments