Menu

Serwis nasłuchu Polskiego Radia, Wolna Europa, z dnia 25.08.1969 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/268/k. 63
Title:
Serwis nasłuchu Polskiego Radia, Wolna Europa, z dnia 25.08.1969 r.
Date:
1969-08-25
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Serwis nasłuchu Polskiego Radia, Wolna Europa, z dnia 25.08.1969 r. W dokumencie informacje nt. planowanego przejazdu kard. Wojtyły do Kanady i USA. Maszynopis z odręczną adnotacją.
.
Geographical index:
Date:
Make comments