Menu

Rozważanie podczas modlitwy Anioł Pański w ŚDM w 1994 r.

Informations
Collection: 1994
Available languages: PL
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
N_4_1994_770
Title:
Rozważanie podczas modlitwy Anioł Pański w ŚDM w 1994 r.
Date:
1994-03-27
Place:
Rzym
Category:
IX ŚDM 1994
Context:
IX Światowe Dni Młodzieży
Persons index:
Geographical index:
Date:
Make comments
Content of the document

Droga młodzieży, dokonujemy dziś aktu, który z każdym rokiem nabiera coraz większego znaczenia symbolicznego: pielgrzymujący krzyż zostaje przekazany w inne ręce i złożony na innych ramionach. Młodzi Amerykanie z Denver, gdzie w sierpniu ubiegłego roku odbyło się pamiętne spotkanie, przekazują dziś krzyż swoim braciom z Azji przybyłym z Manili, stolicy Filipin, gdzie w styczniu 1995 r. odbędzie się następne ogólnoświatowe spotkanie.
Wy, drodzy przyjaciele, umiecie rozpoznać w krzyżu znak nadziei, która nie może zawieść. Zrozumieliście, że krzyż nie jest hańbą, ale chlubą: świadectwem męki Boga za człowieka, nieodpartym dowodem Jego miłości. Powiedzcie wszystkim, że właśnie dlatego krzyż napełnia prawdziwą radością tych, którzy go przyjmują - radością ze zwycięstwa nad złem i nad śmiercią!

(po angielsku)

Są dziś obecni wśród nas młodzi ludzie, którzy przybyli z Denver i innych części Stanów Zjednoczonych i przekazali pielgrzymujący krzyż Międzynarodowego Dnia Młodzieży swoim rówieśnikom z Filipin. W chwili gdy bliskie jest już trzecie tysiąclecie, krzyż Chrystusa niesiony na ramionach młodzieży wyrusza w drogę ku wielkiemu kontynentowi azjatyckiemu. Musimy się wszyscy przygotować do spotkania w Manili; przede wszystkim duchowo, poprzez coraz bardziej ofiarne zaangażowanie w głoszenie Ewangelii Chrystusa w społeczeństwie: w rodzinie, w środowisku szkoły, pracy, wypoczynku, we wszystkich naszych wzajemnych relacjach. Zostaliśmy wezwani do Manili, aby rozważyć słowa Jezusa skierowane do uczniów: „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20, 21). Być posłanym znaczy iść w imię Tego, który nas posyła: iść z całą ufnością, jaką w Nim pokładamy.

(po hiszpańsku)

Pozdrawiam serdecznie obecną tu młodzież z krajów języka hiszpańskiego.
Zapraszam was wszystkich i waszych rówieśników na przyszłoroczne spotkanie w Manili, na Filipinach, dokąd światło Ewangelii dotarło dzięki heroicznej wierze nieustraszonych misjonarzy, którzy dali początek rozległej obecności chrześcijaństwa na Dalekim Wschodzie.

(po francusku)

Najbliższy Światowy Dzień Młodzieży ma przypomnieć wszystkim chrześcijanom, zwłaszcza młodym, konieczność podjęcia śmiałej akcji misyjnej.
Drodzy młodzi przyjaciele, Chrystus was potrzebuje, by głosić Ewangelię światu. Wasi bracia pragną poznać dzięki wam Pana, który daje życie.

(po niemiecku)

Droga młodzieży, serdecznie zapraszam do Manili. Chciałbym powiedzieć wam o kimś, kto może nas nauczyć, jak nieść krzyż Chrystusa z miłością: o Jego Matce Maryi.
Maryja była młodą kobietą, pełną miłości do życia. W przeciwieństwie do apostołów nigdy nie wstydziła się męki swego Syna, bo dostrzegła w niej znak miłości Ojca, od którego Jezus przyszedł i do którego miał powrócić.

(po polsku)

Pozdrawiam grupy młodzieżowe przybyłe z Polski. Wszyscy mamy w pamięci Jasna Górę w r. 1991, ten przełomowy rok dla Europy. Właśnie tam, na Jasnej Górze, spotkała się młodzież ze Wschodu i Zachodu, także z całego świata. Tam śpiewaliśmy tę niezapomnianą pieśń o Ojcu. Nie zapominajmy tej pieśni, tej prawdy, tej wielkiej tradycji młodzieżowej w Ojczyźnie i na całym Wschodzie Europy.

(po włosku)

W obchodzonym obecnie Roku Rodziny powierzamy Najświętszej Pannie zwłaszcza młode małżeństwa, które zmagają się często z bardzo poważnymi problemami z powodu niedostatków ekonomicznych, braku mieszkań, bezrobocia. Starajmy się, za przykładem Chrystusa, nie pozostawiać ich bez pomocy. Uczyńmy z dzisiejszego Dnia Młodzieży przede wszystkim święto solidarności, wzajemnej pomocy, nadziei.

Po odmówieniu modlitwy «Anioł Pański» Jan Paweł II wezwał wiernych do modlitwy o pojednanie i pokój w Burundi.

W kontekście tego dnia męki Pańskiej wzywam was raz jeszcze, z wielkim bólem w sercu, do modlitwy za Burundi. Sytuacja w tym afrykańskim kraju jest naprawdę dramatyczna. Dokonuje się tam straszliwa masakra. Jest wiele ofiar, nie sposób zliczyć aktów grabieży i przemocy.
W imię Chrystusa zwracam się do mieszkańców tego kraju i do ich przywódców, aby im powiedzieć: odrzućcie pragnienie zemsty i śmierci; powróćcie na drogę dialogu; naśladujcie Chrystusa przebaczającego; tylko wówczas zbliżające się święta paschalne przyniosą wam dar pokoju!